Loading...
งานสนับสนุนและบริหารวิจัย

กิจกรรมวิจัยเด่น

Image
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.อภินันท์ การะเกต ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท free paper presentation
โพสต์เมื่อ : 2021-12-30 10:09:13
Image
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.ชัยณรงค์ โชคสุชาติ และทีม ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ระดับดี จาก วช. ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสต์เมื่อ : 2021-12-30 10:09:13
Image
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.โกเมศวร์ ทองขาว และทีม ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติจาก วช. ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสต์เมื่อ : 2021-12-30 10:09:13
Image
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ติดอันดับ “World’s Top 2% Scientists”
โพสต์เมื่อ : 2021-12-30 10:09:13

กิจกรรมวิจัย

โครงการฝึกอบรมการเขียนงานวิจัย Topic: "Planning Your Research Publication and The Publication Process" Free!!!
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Development of Systematic Review and Meta-Analysis
MID Day Research Talk : Fundamental Research Methodology

กิจกรรมวิจัย

โครงการฝึกอบรมการเขียนงานวิจัย Topic: "Planning Your Research Publication and The Publication Process" Free!!!
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Development of Systematic Review and Meta-Analysis
MID Day Research Talk : Fundamental Research Methodology

ฐานข้อมูลและประกันคุณภาพ

คลินิกวิจัย

คลินิกวิจัย ผู้ให้บริการแนะนำปรึกษาด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและติดตามการดำเนินงานของคลินิกวิจัย และประเมินผลลัพธ์การให้คำปรึกษา และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาภายในคลินิกวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้าสู่คลินิกวิจัย

กิจกรรมวิจัยเด่น

Image

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ได้รับรางวัล Young Investigator Award และรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานมากที่สุดในรอบปี (First / corresponding)

Image
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.อภินันท์ การะเกต ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท free paper presentation
โพสต์เมื่อ : 2021-12-30 10:09:13
Image
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.ชัยณรงค์ โชคสุชาติ และทีม ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ระดับดี จาก วช. ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสต์เมื่อ : 2021-12-30 10:09:13
Image
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.โกเมศวร์ ทองขาว และทีม ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติจาก วช. ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสต์เมื่อ : 2021-12-30 10:09:13
Image
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ติดอันดับ “World’s Top 2% Scientists”
โพสต์เมื่อ : 2021-12-30 10:09:13

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งทุนภายในประเทศแหล่งทุนภายนอกประเทศ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-1129 (ภายใน 1129), E-mail : researchmedpsu@gmail.com