Loading...

ขั้นตอนการขอทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์

โพสเมื่อ : 2021-11-03 09:35:43 อ่านแล้ว : 1297 ครั้ง

ติดต่อเรา

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-1129 (ภายใน 1129), E-mail : researchmedpsu@gmail.com