สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Committee (HREC)

หลักฐานการประกันคุณภาพของสำนักงานจริยธรรม (Quality Assurance)

อ่านแล้ว 138 ครั้ง , โพสเมื่อ 2021-03-30 16:03:35

หลักฐานการประกันคุณภาพของสำนักงานจริยธรรม (Quality Assurance)

อ่านแล้ว 138 ครั้ง , โพสเมื่อ 2021-03-30 16:03:35

ยื่นโครงการผ่านระบบออนไลน์


Schedule

ตารางประชุมEC ปี 2565


ผลการพิจารณา
โครงร่างการวิจัย
(Full board)

ดูทั้งหมด

Download

แบบฟอร์ม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Committee (HREC)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149
Email medpsu.ec@gmail.com