หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Unit (HREU)

ยื่นโครงการผ่านระบบออนไลน์


Schedule

ตารางประชุมEC ปี 2565


ผลการพิจารณา
โครงร่างการวิจัย
(Full board)

ดูทั้งหมด

Download

แบบฟอร์ม

การอบรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย(ยื่นหลักฐานประกอบ submission)


ข่าวประชาสัมพันธ์
News and Annoucement


แจ้งปิดสำนักงานจริยธรรมฯ ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2565
แนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัย ช่วงที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ณ วันที่ 10 เมษายน 2564
ปริมาณตัวอย่างเลือดที่อนุญาตให้เก็บทั้งที่เป็นไปเพื่อการรักษาและการวิจัย
แบบฟอร์มใหม่ทั้งหมด เริ่มใช้ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Unit (HREU)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149
Email medpsu.ec@gmail.com