หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Unit (HREU)

Office Staff

อ่านแล้ว 4931 ครั้ง , โพสเมื่อ 2021-02-04 04:49:27

รศ.ดร.พญ. อัจฉรีย์ อินทุโสมา

Assoc.Prof. Utcharee Intusoma, M.D., Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
E-mail: utchareei@yahoo.com

ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์

Dr. Anothai Pocathikorn
เลขานุการประจำสำนักงาน ฯ
E-mail: pocathikornanothai@gmail.com

คุณนภัสภรณ์ ขาวผอม

หัวหน้าหน่วยจริยธรรมการรวิจัยในมนุษย์
รับผิดชอบ: Initial review
E-mail: napasporn.khowphom@gmail.com
Tel: 1157, 1149

คุณดลญา ทองปิด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
รับผิดชอบ: Continuing review
E-mail: tdolaya@medicine.psu.ac.th
Tel: 1157, 1149

คุณกุลธิดา ตะอะด้ำ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
รับผิดชอบ: Full board Meeting
E-mail: m_kanthida@hotmail.com
Tel: 1149

คุณจิรัชฐิพร มหาวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
รับผิดชอบ: Administration
E-mail: jmaharwong@gmail.com
Tel: 1149

คุณสุพรรษา ชุมแดง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
รับผิดชอบ: Administration
E-mail: supunsa9262@gmail.com
Tel: 1149

คุณณัฎฐา ศิริรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ
รับผิดชอบ: ระบบ RMIS/เว็บไซต์
E-mail: sinuttha@medicine.psu.ac.th
Tel: 11092

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Unit (HREU)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149
Email medpsu.ec@gmail.com