หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Unit (HREU)

Reference

อ่านแล้ว 552 ครั้ง , โพสเมื่อ 2022-02-23 13:31:40

Reference

อ่านแล้ว 552 ครั้ง , โพสเมื่อ 2022-02-23 13:31:40

  1. Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP) E6(R2) >>ICH GCP E6(R2)
  2. International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans (CIOMS 2016) download >>CIOMS 2016
  3. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants (WHO 2011) download >> Standards and Operational Guidance for Ethics Review WHO 2011
  4. Declaration Of Helsinki (2013) Link: https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
  5. กฎนูเรมเบิร์ก Nuremberg Code (1947) สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ผู้แปล นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ตีพิมพ์ สิงหาคม 2552  download >> กฎนูเรมเบริก 1947
  6. รายงานเบลมองต์ สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ผู้แปล นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน. ดร.ทิพิชา โปษยานนท์ ตีพิมพ์ มิถุนายน 2551 download >>รายงานเบลมองค์
  7. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย 2550 >> แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย 2550

ยื่นโครงการผ่านระบบออนไลน์


Schedule

ตารางประชุมEC ปี 2565


ผลการพิจารณา
โครงร่างการวิจัย
(Full board)

ดูทั้งหมด

Download

แบบฟอร์ม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Unit (HREU)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149
Email medpsu.ec@gmail.com