สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Committee (HREC)

นักวิจัยต้องรู้

อ่านแล้ว 667 ครั้ง , โพสเมื่อ 2021-03-12 15:02:38

นักวิจัยต้องรู้

อ่านแล้ว 667 ครั้ง , โพสเมื่อ 2021-03-12 15:02:38

นักวิจัยต้องรู้

 1. คำแนะนำในการเขียนเอกสารสำหรับนักวิจัย
  1. การเขียน Informed Consent for Genomics Research
   โดย ศ.พญ.ดวงฤดี  วัฒนศิริชัยกุล
  2. การเขียน Data agreement สำหรับโครงการแบบ Multi-center Study 
  3. ข้อกำหนดของการพิจารณาจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร์ เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ
  4. Template เอกสารชี้แจงอาสาสมัครและขอความยินยอมแบบ Broad informed consent เพื่อเก็บรักษาข้อมูลหรือตัวอย่างชีวภาพไว้สำหรับการวิจัยในอนาคต http://www.fercit.org/template.htm
  5. Template เอกสารชี้แจงอาสาสมัครและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยด้านพันธุกรรม http://www.fercit.org/template.htm
 2. ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 โครงการ clinical trial ที่มีแผนจะตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชั้นนำ (เครือ ICMJE) มีข้อกำหนดสำคัญในการรับเพื่อตีพิมพ์ คือ

1) ต้องลงทะเบียนในฐานข้อมูล clinical trials ก่อนเริ่มทำวิจัย

2) นักวิจัยต้องเขียน statement เกี่ยวกับ นโยบายการแบ่งปัน (data sharing statement) ข้อมูลอาสาสมัครรายบุคคล (IPD: individual participant data)

(ดูองค์ประกอบข้อมูล IPD Sharing Statement ใน ClinicalTrials.gov ที่ https://prsinfo.clinicaltrials.gov/definitions.html#IPDSharing)

นักวิจัยจะต้องวางแผนการเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลและวางแผนขอความยินยอมจากอาสาสมัครไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีพิมพ์ในภายหลัง

 1. เอกสารการอบรม - การบรรยายพิเศษด้านจริยธรรมการวิจัย
 1. เอกสาร Human Subject Protection Course 2018
 2. เอกสารการอบรม Human Subject Protection Course 2019
 1. หลักเกณฑ์สากลทางจริยธรรมและเอกสารความรู้ที่สำคัญ

 

ยื่นโครงการผ่านระบบออนไลน์


Schedule

ตารางประชุมEC ปี 2565


ผลการพิจารณา
โครงร่างการวิจัย
(Full board)

ดูทั้งหมด

Download

แบบฟอร์ม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Committee (HREC)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149
Email medpsu.ec@gmail.com