หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Unit (HREU)

FAQ

อ่านแล้ว 380 ครั้ง , โพสเมื่อ 2021-03-12 14:28:15

FAQ

อ่านแล้ว 380 ครั้ง , โพสเมื่อ 2021-03-12 14:28:15

คำถามที่พบบ่อย (Frequently asked questions : FAQ)

1.     Q : แบบฟอร์ม Submission มีกี่แบบ และมีหลักเกณฑ์ในการเลือกอย่างไร

        A : แบบฟอร์ม Submission มี 5 แบบ หลักเกณฑ์ในการเลือกขอให้นักวิจัยเข้าไปดูใน download แบบฟอร์ม

             จากหน้า website  

2.     Q : ใบรับรอง GCP มีอายุกี่ปี

        A : 3 ปี

3.     Q : เคยผ่านการอบรม GCP จากต่างประเทศ จะสามารถนำมายื่นเพื่อขอทำวิจัยกับที่นี่ได้หรือไม่

        A :  ได้ค่ะ จากสถาบันไหนก็ได้

4.     Q : ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร์ มอ. มีค่าธรรมเนียมมั้ย อย่างไร

        A : ถ้าเป็นโครงการวิจัยของภาคเอกชน และหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ มอ. จะเก็บค่าธรรมเนียมค่ะ

             สำหรับรายละเอียดการจัดเก็บได้ประกาศไว้หน้า website

5.     Q : อยากทราบขั้นตอนและระยะเวลาสำหรับการยื่นขอรับรองจริยธรรม

        A : รายละเอียดอยู่หน้า Website ค่ะ

6.     Q : ถ้าโครงการไม่ได้รับการอนุมัติจริยธรรม จะคืนเงินค่าธรรมเนียมมั้ย

        A : เนื่องจากคณะมีระบบการทบทวนโครงการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2-3 ท่าน ซึ่งคณะใช้เงินในส่วนนี้ 

              เพราะฉะนั้น จึงไม่คืนค่าทำเนียมค่ะ

7.     Q : อยากส่งโครงการเข้ารับการพิจารณาจริยธรรม แต่ไม่เคยผ่านการอบรม GCP

              จะได้รับการพิจารณามั้ย

        A : คณะแพทยศาสตร์จะรับพิจารณาโครงการให้ค่ะ แต่จะออกหนังสือรับรอง EC ให้จนกว่านักวิจัย

              จะส่งหลักฐานการอบรมมาให้

8.     Q : ทำวิจัยโดยใช้ชิ้นเนื้อ หรือ เลือด จากโครงการเก่า จะต้องยื่นขอพิจารณาจริยธรรมอีกมั้ย

        A : ต้องยื่นค่ะ โดยเลือก Submission Form : Leftover specimen

9.     Q : ทำงานวิจัยในสัตว์ทดลอง จะผ่านการพิจารณาจริยธรรมแบบไหน 

        A : เข้ารับการพิจารณาประเภท Exempt ที่เข้าข่ายไม่ต้องขอรับรอง ด้านจริยธรรมการวิจัย 

ยื่นโครงการผ่านระบบออนไลน์


Schedule

ตารางประชุมEC ปี 2565


ผลการพิจารณา
โครงร่างการวิจัย
(Full board)

ดูทั้งหมด

Download

แบบฟอร์ม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Unit (HREU)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149
Email medpsu.ec@gmail.com