หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Unit (HREU)

Initial review form

อ่านแล้ว 907 ครั้ง , โพสเมื่อ 2021-03-09 16:09:47

Initial review form

อ่านแล้ว 907 ครั้ง , โพสเมื่อ 2021-03-09 16:09:47

  ปรับปรุงเมือ 29 มกราคม 2021

ยื่นโครงการผ่านระบบออนไลน์


Schedule

ตารางประชุมEC ปี 2565


ผลการพิจารณา
โครงร่างการวิจัย
(Full board)

ดูทั้งหมด

Download

แบบฟอร์ม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Unit (HREU)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149
Email medpsu.ec@gmail.com