สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Committee (HREC)

ติดต่อเรา

อ่านแล้ว 343 ครั้ง , โพสเมื่อ 2021-02-04 04:55:33

ติดต่อเรา

อ่านแล้ว 343 ครั้ง , โพสเมื่อ 2021-02-04 04:55:33

สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Tel: 0-7445-1157, 0-7445-1149 (ภายใน 1157 และ 1149)
Email: medpsu.ec@gmail.com

ยื่นโครงการผ่านระบบออนไลน์


Schedule

ตารางประชุมEC ปี 2565


ผลการพิจารณา
โครงร่างการวิจัย
(Full board)

ดูทั้งหมด

Download

แบบฟอร์ม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Committee (HREC)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149
Email medpsu.ec@gmail.com