สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Committee (HREC)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

อ่านแล้ว 255 ครั้ง , โพสเมื่อ 2021-02-04 04:09:46

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

อ่านแล้ว 255 ครั้ง , โพสเมื่อ 2021-02-04 04:09:46

วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานสนับสนุนการทำวิจัย โดยใช้หลักจริยธรรม ตามมาตรฐานสากล"

 

พันธกิจ 

"พิทักษ์ สิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครโครงการวิจัย"

ยื่นโครงการผ่านระบบออนไลน์


Schedule

ตารางประชุมEC ปี 2565


ผลการพิจารณา
โครงร่างการวิจัย
(Full board)

ดูทั้งหมด

Download

แบบฟอร์ม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Committee (HREC)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149
Email medpsu.ec@gmail.com